شهریور ۳, ۱۳۹۵

آگهی مناقصه

شرکت بازارگستر پگاه منطقه چهار (سهامی خاص) قصد دارد امور […]
فروردین ۲۵, ۱۳۹۵

مناقصه به کار گیری دو دستگاه لیفتراک برقی

آخرین تاریخ تحویل اسناد :۹۵/۰۱/۲۸
فروردین ۲۵, ۱۳۹۵

پیمان مدیریت نیروی انسانی

آخرین تاریخ تحویل اسناد ۹۵/۰۱/۳۰
دی ۲۲, ۱۳۹۴

سردخانه انبار کاشان

شرکت بازارگستر پگاه منطقه چهار در نظر دارد احداث سردخانه […]